Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Webbshop.

Beställ publikationer

Näringsämnena i växtodlingen

25.00 

Boken presenterar detaljerat växtnäringsämnena, hur de transporteras i växten samt näringsämnenas verkningsgrader.

Olika gödslingsmetoder och alternativa spridningstidpunkter behandlas också liksom åkerns jordarter och deras egenskaper ur växtnäringsmässig synvinkel.

 

Beskrivning

Näringsämnena i växtodlingen

Forskning för framåt nr. 32

Redaktion: Jari Peltonen och Taina Harmoinen

Boken presenterar detaljerat växtnäringsämnena, hur de transporteras i växten samt näringsämnenas verkningsgrader. En central roll spelar jämförelsen av egenskaperna och användbarheten av oorganiska och organiska näringskällor. Boken behandlar olika gödslingsmetoder och alternativa spridningstidpunkter för metoderna. Samtidigt bekantar vi oss också med åkerns jordarter och deras egenskaper ur växtnäringsmässig synvinkel.

Åskådliga fotografier och beskrivningar av symptom på näringsbrist är till hjälp när man bedömer växternas näringstillgångar. Boken innehåller anvisningar för såväl provtagning för att utreda näringsbehovet som för planering av balanserad gödsling. Dessutom ingår information om växtnäringsämnenas inverkan på mat- och foderkvalitet samt anvisningar för hur man minskar miljöriskerna. Boken innehåller dessutom rikligt med intressanta praktiska erfarenheter över användning av näringsämnen.

Storlek: B5, antal sidor 96, utgiven 2009

Pris: 25 euro (inkl. moms 10 %)

Boken finns också på finska: proagriaverkkokauppa.fi

Back to Top