Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Webbshop.

Beställ publikationer

Produktion av bioenergi

20.00 

Produktion av bioenergi öppnar upp nya möjligheter för gårdar när oljepriset fortsätter att stiga. Med energi från skogen eller åkern kan man tillgodose gårdens eget energibehov eller göra det till affärsverksamhet. I genomsnitt är energiutgifterna på en gård ca 10 000 euro per år. Därför är energiförbrukningen är en betydande produktionskostnad.

Artikelnr: ISBN Kategori:

Beskrivning

Produktion av bioenergi på gården

Redaktion: Hanna Luoma, Sari Peltonen, Jukka Helin, Hanne Teräväinen

Produktion av bioenergi öppnar upp nya möjligheter för gårdar när oljepriset fortsätter att stiga. Med energi från skogen eller åkern kan man tillgodose gårdens eget energibehov eller göra det till affärsverksamhet. I genomsnitt är energiutgifterna på en gård ca 10 000 euro per år. Därför är energiförbrukningen är en betydande produktionskostnad.

Bioenergibranschen skapar också nya arbetsmöjligheter: kontraktsodling, entreprenad, vidareförädling och värmeföretagande kan i framtiden vara betydande inkomstkällor.

Boken omfattar också:

  • De viktigaste produktionsmetoderna för åkerbioenergigrödor och energivirke
  • Användning av skörden som energi
  • Ekonomisk lönsamhet granskas både med tanke på produktionen och investeringarna
  • Bruksegenskaper och tillverkning av biodiesel, etanol och biogas
  • Gårdsspecifika biogasanläggningar för stallgödsel och övrigt bioavfall
  • Bioenergi vid uppvärmning och värmeföretagande som verksamhetsinriktning

Storlek: B5, sidantal 96

Pris: 20 euro (inkl. 10 % moms)

Back to Top