Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Webbshop.

Beställ publikationer

Energiguide för lantbrukare

26.20 

Boken Energiguiden för lantbrukare innehåller information om strukturen och kostnaderna för energiförbrukningen i växtodling och husdjursproduktion.

Med hjälp av tipsen i boken kan man hitta lämpliga metoder att spara energi och öka avkastningen på den egna gården och på så sätt förbättra det ekonomiska resultatet. Energins miljöeffekter behandlas också i boken.

Beskrivning

Energiguide för lantbrukare

Forskning för framåt nr. 27

Redaktion: Maarit Kari

Energin är en betydande kostnadspost på gården. Energi förbrukas i fordon och arbetsmaskiner, vid produktion av värme, torkning av spannmål och användning av annan utrustning och installationer. Bioenergi utnyttjas på gårdarna för tillfället närmast vid uppvärmning. Gården erbjuder ändå många möjligheter till produktion av elektricitet och fordonsbränslen samt till energiföretagande.

Energiguiden för lantbrukare innehåller information om strukturen och kostnaderna för energiförbrukningen i växtodling och husdjursproduktion. Med hjälp av tipsen i boken kan man hitta lämpliga metoder att spara energi och öka avkastningen på den egna gården och på så sätt förbättra det ekonomiska resultatet. Energins miljöeffekter behandlas också i boken.

På gården kan man utnyttja råvaror som är lämpliga för energiproduktion från skogen, åkern samt produktionens och omgivningens sidoflöden. Sol- och vindenergi lämpar sig också för gården. Boken beskriver olika energikällors egenskaper, potential och produktionsteknik som lämpar sig på enskilda gårdar. Till hjälp för jordsbruksföretagare som överväger energiföretagande omfattar boken en mängd frågor som man skall beakta när man planerar affärsverksamhet och förverkligar en värmecentral. Boken presenterar dessutom intressanta exempel över energilösningar på gårdar.

Storlek: B5, 96 sidor, utgiven 2009

Pris: 26,20 euro (inkl. moms 10 %)

Boken finns också på finska: proagriaverkkokauppa.fi

Back to Top