Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Webbshop.

Beställ publikationer

Lantbrukskalender 2018 E-BOK

25.00 

Faktadelen i Lantbrukskalender 2018 som e-publikation.

Efter slutfört köp får du tillgång till att läsa faktadelen som en blädderbok på nätet. Länken till blädderboken hittar du i ”Mitt konto” under Webbshop-menyn.

I desktop-versionen (datorn) kan man även ladda ner den som PDF när du öppnat blädderboken.

Artikelnr: E-bok Kategori:

Beskrivning

Faktadelen i Lantbrukskalender 2018 e-bok

Ett handgripligt hjälpmedel i de alldagliga sysslorna och för långsiktig planering på lantbruksföretagen. I kalendern hittar man matnyttig information om det mesta som är aktuellt i företaget.

Temat år 2018: Fånggrödor

Årets tema-avsnitt behandlar bl.a. vad man avser med fånggrödor, exempel på val av bottengröda för spannmål, frömängd och fröblandningar, etablering av fånggrödan och sådd efter den egentliga grödan. Temaartikeln behandlar också växtskydd och fånggrödans inverkan på växtsjukdomar.

Dessutom innehåller faktadelen avsnitt om växtodling, miljö, husdjur, ekologiskt lantbruk, trädgårdsproduktion, maskiner och energi, skogsbruk, ekonomi, sociala bestämmelser, statistik, jakt, fiske, volymer, vikter och en omfattande adressförteckning.

Mobilapplikationer på köpet

På köpet får du tillgång till mobilapplikationerna SLF Tank och SLF Utsäde. Med SLF Tank räknar man enkelt och behändigt ut hur mycket bränsle det finns kvar i en vågrätt liggande cylinderformad farmartank. Med SLF Utsäde kan man räkna ut de rätta utsädesmängderna för spannmål, baljväxter och oljeväxter. Applikationerna fungerar på alla plattformar (Android, iOS, Windows).

Pris: 25 € (inkl. moms 10 %)

Back to Top