Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Webbshop.

Beställ publikationer

Nya utmaningar, växande gårdar

25.20 

Boken behandlar bl.a. de fördelar och risker som lantbruksföretagare ska beakta då utvidgning av verksamheten planeras.

Beskrivning

Nya utmaningar på växande gårdar

Publikationsserien: Forskning för framåt nr. 19

Redaktion: Ari Enroth, Peter Österman och Hanne Teräväinen

Boken behandlar bl.a. de fördelar och risker som lantbruksföretagare ska beakta då utvidgning av verksamheten planeras.

Guiden är ett hjälpmedel då man skisserar upp de faktorer som inverkar på arbetsmängden i enheter av olika storlek och inom produktionsinriktningar. Boken behandlar också aspekter som anknyter till hur företagaren orkar med arbetet och fungerar som arbetsgivare.

Boken är bl.a. även till hjälp när man utvärderar lönsamheten av maskinanskaffning och entreprenad på olika typer av gårdar. Funktionell planering av byggprojekt behandlas också.

Utgiven: 2004

Storlek: B5, 96 sidor

Pris: 25,20 euro (inkl. moms 10 %)

Back to Top