Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Webbshop.

Beställ publikationer

Åkergrödornas sorter 2014

28.30 

Aktuella uppgifter om egenskaper, skördemängder och -kvalitet samt väsentliga odlingstekniska specialegenskaper för de spannmål, balj-, olje- och vallväxter samt kummin-, potatis- och sockerbetssorter som odlas i vårt land. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på resultaten av de officiella sortförsöken 2006–2013.

Läs mera om innehållet längre ner på sidan.

Beskrivning

Åkergrödornas sorter 2014

Forskning för framåt nr. 34

Redaktion: Taina Harmoinen, Antti Laine

Boken är ett hjälpmedel när jordbrukaren skall välja de odlingssäkraste sorterna för sin egen gård och de sorter som har de lämpligaste kvalitetsegenskaperna för olika användningsändamål.

Boken innehåller aktuella uppgifter om egenskaper, skördemängder och -kvalitet samt väsentliga odlingstekniska specialegenskaper för de spannmål, balj-, olje- och vallväxter samt kummin-, potatis- och sockerbetssorter som odlas i vårt land. Som ny växtart presenteras fodermajs.

Uppgifterna baserar sig i huvudsak på resultaten av de officiella sortförsöken 2006–2013.

Storlek: B5, 96 sidor, utgiven 2014

Pris: 28,30 euro (inkl. moms 10 %)

Back to Top