Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Webbshop.

Beställ publikationer

Entreprenad- tjänster

27.30 

Boken fungerar som en lots i djungeln av offertbegäran, offerter och avtal och behandlar också entreprenörens lagstadgade skyldigheter. Boken innehåller rikligt med intressanta exempel på verksamhet i olika entreprenadföretag.

Beskrivning

Entreprenadtjänster

Forskning för framåt nr. 30

Redaktion: Raila Aaltonen och Hannu Heikkilä

Efterfrågan på entreprenadtjänster ökar och erbjuder rikligt med arbetsmöjligheter i olika branscher. Maskinentreprenad binder mycket kapital. För att nå framgång måste entreprenören därför känna bra till de faktorer som påverkar verksamhetens lönsamhet.

Boken ger information om hur affärsverksamheten och maskinkapaciteten skall planeras samt hur arbetena skall organiseras. Uppgifter om framtidsutsikterna för olika sektorer underlättar att hitta marknadsnischer. Med hjälp av exemplen och kalkylmodellerna i boken kan man bedöma verksamhetens och investeringarnas lönsamhet samt bestämma det rätta försäljningspriset. Råd ges också i val av prissättningsmetod och hur kvaliteten på entreprenader skall utvärderas.

Publikationen hjälper entreprenören att identifiera olika risker och förebygga problemsituationer. Boken fungerar som en lots i djungeln av offertbegäran, offerter och avtal och behandlar också entreprenörens lagstadgade skyldigheter. I syfte att förtydliga de gemensamma spelreglerna lämpar sig boken såväl för försäljare som för köpare av entreprenadtjänster. Boken innehåller rikligt med intressanta exempel på verksamhet i olika entreprenadföretag.

Storlek: B5, antal sidor 96, utgiven 2012

Pris: 27,30 euro (inkl. moms 10 %)

Boken finns också på finska: proagriaverkkokauppa.fi

Back to Top