Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Webbshop.

Beställ publikationer

Lantbrukskalender 2022 E-BOK

25.00 

Faktadelen i Lantbrukskalender 2022 som e-publikation.

Efter slutfört köp får du tillgång till att läsa faktadelen som en blädderbok på nätet. Länken till blädderboken hittar du i ”Mitt konto” under Webbshop-menyn.

I desktop-versionen (datorn) kan man även ladda ner den som PDF när du öppnat blädderboken.

Artikelnr: e-bok4-1 Kategori:

Beskrivning

Ett handgripligt hjälpmedel i de alldagliga sysslorna och för långsiktig planering på lantbruksföretagen. I kalendern hittar man matnyttig information om det mesta som är aktuellt i företaget.

Temat år 2022: Åkermarkens organismer

Avsnittet behandlar biodiversiteten i odlingsjorden och presenterar de vanligaste organismerna med början från daggmasken till mikrober.Temaartikeln behandlar också bl.a. biologisk kvävefixering dvs. bakterier med förmåga att binda kväve ur luften och förvandla det till ammonium.

Dessutom innehåller faktadelen avsnitt om växtodling, miljö, husdjur, ekologiskt lantbruk, trädgårdsproduktion, maskiner och energi, skogsbruk, ekonomi, sociala bestämmelser, statistik, jakt, fiske, volymer, vikter och en omfattande adressförteckning.

Nya artiklar handlar bl.a om skogscertifieringsbetyg, autostyrning för maskiner, odlingsmarkens bördighet samt tunnelodling inom grönsaks- och bärodling. Läs också om biogassektorns utveckling i Europa och Finland, råd gällande generationsväxling och årets grönsak tomaten.

Mobilapplikationer på köpet

På köpet får du tillgång till mobilapplikationerna SLF Tank och SLF Utsäde. Med SLF Tank räknar man enkelt och behändigt ut hur mycket bränsle det finns kvar i en vågrätt liggande cylinderformad farmartank. Med SLF Utsäde kan man räkna ut de rätta utsädesmängderna för spannmål, baljväxter och oljeväxter. Applikationerna fungerar på alla plattformar (Android, iOS, Windows).

Pris: 25 € (inkl. moms 10 %)

Back to Top