Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Webbshop.

Beställ publikationer

Nyttoväxter på friland

0.00 

Nyttoväxter på friland – Odlingsanvisningar

Enskilda exemplar distribuerar vi gratis

Kategori:

Beskrivning

Nyttoväxter på friland – Odlingsanvisningar

Irmelin Nyman, 2011

Nyttoväxter kan ge möjlighet till varierande företagsamhet på landsbygden. Både yrkes- och hobbyodlare letar efter nya trädgårdsväxter till frilandsproduktionen. Boken kan fungera som ett verktyg för att nyttoväxter kan ge bättre lönsamhet i landsbygdsföretag.

De ca 45 st. växter som är mera ingående beskrivna i boken har valts med tanke på att de yrkesmässigt främst kan odlas på friland i Finland. Dessutom finns det ca 15 st. andra nyttoväxter nämnda som är lämpliga att odlas på friland eller plockas i naturen och ge upphov till annan företagsamhet. Av de här sällsyntare odlingsväxterna har det funnits mycket få samlade odlingsanvisningar på svenska med tanke på klimatet och odlingsförutsättningarna i Finland.

Boken har finansierats med bidrag från Maiju och Yrjö Rikalas Trädgårdsstiftelse.

Enskilda exemplar distribuerar vi gratis.

Storlek: B5, 96 sidor

Back to Top