Tfn (09) 135 1035, info@slf.fi

Webbshop.

Beställ publikationer

Kontobok, jord- och skogsbruk

15.00 €

Uppdaterad upplaga som är utgiven i augusti 2017.

OBS! Format: liggande A4

Produktbeskrivning

Kontobok för jord- och skogsbruket

Kontoboken används för de kontinuerliga kassa-anteckningar som behövs för jord- och skogsbrukets skattebokföring och mervärdesskatteredovisning. Kontoboken är uppgjord så att den också går att använda till den officiella lönsamhetsbokföringen. I kontoboken finns dessutom utrymme för anteckningar angående löneutbetalningar.

Uppdaterad upplaga med aktuella momssatser.

Utgiven augusti 2017. OBS! Format: liggande A4

Pris: 15 euro (inkl. moms 24 %)

Back to Top