Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Webbshop.

Beställ publikationer

Lantbrukskalender 2023

35.00 

Ett handgripligt hjälpmedel i de alldagliga sysslorna och för långsiktig planering på lantbruksföretagen. I kalendern hittar man matnyttig information om det mesta som är aktuellt i företaget.

Temat år 2023: Gödsling och näringsämneshushållning

Kategori:

Beskrivning

Ett handgripligt hjälpmedel i de alldagliga sysslorna och för långsiktig planering på lantbruksföretagen. I kalendern hittar man matnyttig information om det mesta som är aktuellt i företaget.

Temat år 2023: Gödsling och näringsämneshushållning
Avsnittet behandlar hur man gödslar optimalt och hur näringshushållningen i framtiden kan komma att förändras till en kombination av olika lösningar. Temaavsnittet behandlar också hur man med teknologi kan få fram åkerns förhållanden och näringsämnen på ett nytt sätt.

Dessutom innehåller faktadelen avsnitt om växtodling, miljö, husdjur, ekologiskt lantbruk, trädgårdsproduktion, maskiner och energi, skogsbruk, ekonomi, sociala bestämmelser, statistik, jakt, fiske, volymer, vikter och en omfattande adressförteckning.

Kalendern innehåller även artiklar om pollinerarvänligare jordbruk, ökad skörd med bättre vattenhushållning, integrerade växtskyddsåtgärder i trädgårdsodling samt riktlinjer för effektiv marknadsföring. Du kan också läsa om att undvika svinn i utfodringen av nötkreatur, egen elproduktion med solpaneler och om kvävefixerande proteinväxter i växtföljden.

Pris: 35 € (inkl. moms 24 %)

Back to Top