PLAN B – Den andra workshoppen

PLAN B – Den andra workshoppen

Målsättningen för den andra workshoppen var att utvärdera och utveckla funktionaliteten. Hur organisera verksamheten i praktiken så att den motsvarar de utsagda värderingarna?

Den verksamhetsmodell som kallas CSA (Community Supported Agriculture) baserar sig på avtalsproduktion och fördelning av riskerna mellan producenten och konsumenten. Verksamhetsmodeller av sådan typ kan vara en möjlig utvecklingsriktning när man funderar på nya modeller för försäljningskanaler och inköp av livsmedel. I USA finns det 200 – 400 olika foodhub-aktörer som grundar sig på CSA-verksamhetsprincipen.

workshop2-1024x768

Foodhubs är samfund grundade i samarbete mellan odlare och konsumenter och som utvecklar, marknadsför, säljer, distribuerar, lagrar samt erbjuder en plattform för gemensam sysselsättning. Det finns flera olika verksamhetsmodeller: ”For profit”, ”Non profit”, Köp andel/aktie eller beställnings-modell, vissa aktörer har produktpaket som byts ut varje vecka. Det centrala i verksamheten är produkternas färskhet och smak, verksamhetens transparens och igenkännbarhet. Maten har ett ursprung och producenten ett ansikte, prissättningen och produktionsmetoderna är transparenta. Till verksamhet av sådan typ kan inte en s.k. lång värdekedja omvandlas och en enskild producent klarar inte av att tillfredsställa konsumentens alla behov. Samarbete mellan odlare gör det möjligt att sammanställa sådana produktpaket för vilka en enskild producents resurser inte räcker till. På så sätt kan man utveckla helheter som tillfredsställer konsumenten och skapa flexibilitet i verksamheten. Målgruppen kan också vara storhushållskök och detaljhandlar, förutom konsumenter.

Den erfarenhet som Foodhubs verksamma i USA har, är att verksamheten står på stabil grund när man tillsammans, på ett hållbart sätt, hittat lösningar till följande frågor:

  1. Engagemang (avtal), spelregler
  2. Samarbete, roller och ansvar, producent och foodhub
  3. Logistik
  4. Samhörighet
  5. Produktpaket och prissättning

Föredragen: Rikard Korkman, SLC

Resultat från den tredje workshoppen

EU-lippu_ja_tunnuslause_svenska”Plan B. Matens nya rutt – en ny värdekedja för närmat” finansieras av Nylands NTM-central, via Landsbygdsutvecklingsprogrammet och förverkligas tillsammans med SLF och NSL i sammarbete med SLC.