Lantbrukskalender 2019 har utkommit

Temat för år 2019: Gården som arbetsgivare I tema-avsnittet behandlas bl.a. minimikrav för anställningsförhållande, kollektivavtal, arbetsavtalsvillkor och arbetsgivarens arbetarskyddsansvar. Artikeln behandlar också anställning av utländska arbetstagare, system med arbetstidsbank, företagshälsovård […]