Uppdaterat reglemente för mjölkproduktionsuppföljningen trädde i kraft 1.1.2019

Mjölkproduktionsuppföljningen förverkligas i Finland på basis av de anvisningar som International Committee for Animal Recording (ICAR) -organisationen publicerar på så sätt att den kvalitetsmässiga målsättningen alltid är den nivå som […]