Vi anställer en projektledare / sakkunnig inom landsbygdsutvecklingsfrågor

Uppgiften är att jobba med landsbygdsutvecklingsfrågor i Svenskfinland Arbetet omfattar också ledande av ett projekt kring utvecklande av distansarbetsmöjligheterna på lokal nivå. Anställningen är tidsbunden (ca 1 år) med en […]