Finlandssvenska Landsbygdsriksdagen online 25.3.2021

Landsbygdsriksdagen har enligt tradition arrangerats vartannat år runt om i landskapen i Svenskfinland och hölls senast i Mariehamn. År 2021 ordnas evenemanget på webben. Den sextonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen Landsbygdsriksdagen är […]