Lantbrukskalender 2021

Årets tema: Katjonbyteskapacitet I avsnittet behandlas bl.a. beståndsdelarna i en välmående mark, vilka faktorer som påverkar katjonbyteskapaciteten samt dess betydelse för jordbrukarens vardag. Temaartikeln behandlar också fakta om varför det […]