SLF anställer utvecklingschef för ekonomi och företagsledning

Uppgiften är att utveckla ekonomirådgivning och företagsledning till lantbruks- och landsbygdsföretag Arbetet omfattar också projektledning och kundarbete med tyngdpunkt på redovisningstjänster. Vi uppskattar erfarenhet av motsvarande uppgifter. Viktigare är ändå […]