Ny svenskspråkig guide om gips, fiber och strukturkalk

Guiden beskriver vad de olika jordförbättringsmedlen är, hur de påverkar i marken, vilka frågor som ska beaktas vid användningen och vilka fördelar de kan ge. Den praktiska guiden är inte enbart avsedd för jordbrukare utan även för jordbruksexperter, rådgivare och alla som är intresserade av vattenvård.

De resultat som presenteras i guiden är från programmet för effektiverat vattenskydd som finansieras av miljöministeriet. Dessutom har resultat av tidigare undersökningar sammanställts i guiden.

Materialet har tagits fram i samarbete med projekten KIPSI, KUITU och Rakennekalkki.

Den svenska guiden hittar du här: Gips, fiber och strukturkalk

Övrigt material i anknytning till projekten: https://www.proagria.fi/sisalto/pa-svenska-17492