Lantbrukskalender 2021

Årets tema: Katjonbyteskapacitet

I avsnittet behandlas bl.a. beståndsdelarna i en välmående mark, vilka faktorer som påverkar katjonbyteskapaciteten samt dess betydelse för jordbrukarens vardag. Temaartikeln behandlar också fakta om varför det är viktigt att upprätthålla eller bygga upp en god katjonbyteskapacitet.

Dessutom ingår kalendarium, avsnitt om växtodling, husdjursproduktion, ekologiskt lantbruk, trädgårdsproduktion, maskiner och energi, skogsbruk, ekonomi och stöd, sociala bestämmelser, statistik, jakt, fiske, volymer, vikter och en omfattande adressförteckning.

Kalenderns faktadel också elektroniskt

Om du vill läsa kalenderns faktadel elektronisk i datorn, pekplattan eller mobilen är det också möjligt. Köp e-boken i vår webbshop så får du en länk till den elektroniska utgåvan.

Nya artiklar år 2021 är bland annat:

  • Odling av blåbärstry
  • Hur man kan öka mullhalten genom rotbildning i alven
  • Vallens skördestrategier
  • Utfodringsstrategier
  • Ekologiska sortförsök
  • Åkerjordens prisutveckling
  • Årets grönsak 2021 – kurbits

Pris: tryckt kalender 30 €, elektronisk blädderbok 25 €, paketpris för båda två 40 €
(Porto för postning tillkommer)

Läs mera om innehållet

Beställt i webbshopen