Greppa marknaden November 2017

Greppa_logo_ny
Greppa marknaden -projektet

En studiecirkel för nyländska jordbrukare för en lönsammare växtodling

Seminariekryssning 2017

Spannmålsmarknaden 2018 –  Torbjörn Iwarson, Svenska Commodities

Ekoodligens lönsamhet – Krister Hildén, NSL

Helsingin Mylly – Pekka Kultti

LRF Växtodling – Vision, mål och aktiviteter – Kjell Ivarsson

Säljtrafikljuset – Staffan Eliasson, NSL