Greppa Marknaden fältvandringar i Nyland 26-28.6.2018

Kom med och diskutera marknadsläget samt praktiska odlingstips, gödsling, växtskydd m.m.

Fältträffarna inleds vanligtvis med kaffeservering och marknadsöversikt samt kort info om aktuellt gällande odlingen. Sen blir det en rundtur till olika skiften och grödor, där man diskuterar utvecklingsskede, olika åtgärder och erfarenheter.

Följande träff hålls tisdag 26 juni kl. 17.30 i östra Nyland. Då blir det besök hos Mathias Wiksten, (Bjurbölevägen 364) samt Beatrice Enroth och Jan Stjernberg (Vessövägen 132) i Borgå. NHK-Keskus medverkar och bjuder på kaffe.

I västra Nyland hålls fältvandringen onsdag 27 juni kl. 17.30 hos Staffan Eliasson med träff vid maskinhallen på södra sidan av väg 25 i Karis (efter Törvesbrovägavtaget mellan Tokmanni och Shell), samt Mårten Holmbergs lusernåker (Nygranns, Finby) och Thomas Björklöf (Finbyvägen 135, Karis). Lantmännen Agro medverkar och bjuder på kaffe.

I mellersta Nyland ordnas fältvandringen torsdag 28 juni kl. 17.30 hos Erik Perklén i Sjundeå (Postis 16, Lojo). Lantmännen Agro medverkar och bjuder på kaffe.

Ingen anmälan behövs för deltagande.

Mera info

Kontaktperson: Peter Österman, e-post: peter.osterman@slf.fi, tfn 0400 807 370

Greppa Marknaden – marknadskunskap, samarbete och nytänkande för en lönsam växtodling! Projektet förverkligas i samarbete mellan SLF, SLC, NSL och SLC Nyland