Finlandssvenska Landsbygdsriksdagen online 25.3.2021

Landsbygdsriksdagen har enligt tradition arrangerats vartannat år runt om i landskapen i Svenskfinland och hölls senast i Mariehamn. År 2021 ordnas evenemanget på webben.

Den sextonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen

Landsbygdsriksdagen är en konferens som samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland. Evenemanget är en röst för byarna, organisationerna och människorna på landsbygden. Även gräsrotsrörelserna i städerna är välkomna med eftersom utmaningarna ofta är desamma trots att omgivningen varierar.

Rubriken för årets evenemang är Smart landsbygd 2.0. Webbseminariet hålls torsdagen 25.3 klockan 10-15.

Arrangörer

Utvecklingsföreningen SILMU r.f. står som arrangör för Landsbygdsriksdagen 2021 i samarbete med det finlandssvenska landsbygdsnätverket.

Anmälningar senast 23.3 till li-marie.santala@silmu.info

Läs mera på Landsbygdsriksdagen webbsajt