Finlandssvenska Landsbygdsriksdagen online 25.3.2021

Landsbygdsriksdagen har enligt tradition arrangerats vartannat år runt om i landskapen i Svenskfinland och hölls senast i Mariehamn. År 2021 ordnas evenemanget på webben.

Den sextonde finlandssvenska Landsbygdsriksdagen

Landsbygdsriksdagen är en konferens som samlar landsbygdsaktiva från hela Svenskfinland. Evenemanget är en röst för byarna, organisationerna och människorna på landsbygden.

Rubriken för årets evenemang är Smart landsbygd 2.0. Webbseminariet hålls torsdagen 25.3 klockan 10-15.

Gästande föreläsare är Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap vid Karlstads universitet, som berättar om multilokalitet under rubriken Platspolitik i ljuset av pandemin – nya möjligheter för landsbygden? Dessutom har vi nöjet att få lyssna på Nordens största trendspanare Kjell Lindström som talar om Trender & Framtid – framtidens organisation och ledarskap.

Efter föreläsningarna förs diskussioner med två olika teman. Grupp 1: vad behöver vi för att ett bra liv ska förverkligas nu och om tio år och grupp 2: hur kan vi idag och om tio år skapa mer välmående med mindre.

Mera information och hela programmet finns här

Arrangörer

Utvecklingsföreningen SILMU r.f. står som arrangör för Landsbygdsriksdagen 2021 i samarbete med det finlandssvenska landsbygdsnätverket.

Anmälningar senast 23.3 till li-marie.santala@silmu.info

Välkommen med!