Bli en #digiodlare

lippu-ja-lause-svenskaBli en #digiodlare – maatilat digiaikaan

Projektets målsättning är att öka kunnandet i anknytning till marknadsföring och kommunikation, speciellt inom delområdena för some-verktyg, digital marknadsföring och försäljning. Målgruppen är nyländska producenter, förädlare av lantbruksprodukter, små och medelstora företag som bedriver butiksverksamhet samt den här branschens projektarbetare, rådgivare och utvecklare av landsbygdsområden.

Vi ordnar utbildningsdagar med olika teman i anknytning till digital marknadskommunikation, hantering av some-verktyg samt utveckling av affärsverksamhet med hjälp av digitala verktyg. Bekanta dig med vårt utbud av utbildningar och utvecklas till #digiodlare.


TILLFÄLLEN 2019

Exkursion till södra Savolax ordnades 1-2.2.2019 Tema: Mera fart på marknadsföringen med digi

Onsdag 29.5.2019 ordnades Kvalitetsvideo med smarttelefon -utbildning

 


UTBILDNINGSKALENDER 2018

År 2018 arrangerar vi utbildningsdagar för såväl nybörjare som för längre avancerade deltagare. Utbildningen för nybörjare är avgiftsfri. Efter de avgiftsfria utbildningarna har du beredskap till att delta i utbildning som riktar sig till längre avancerade. Man kan delta såväl på plats som på distans.

7.2 Vilka somekanaler lönar det sig att ta i bruk för företaget
Kunskapsnivå: nybörjare
I utbildningen lär du dig grunderna om olika somekanaler och hur man använder dem till marknadsföring och kommunikation. 
Se videoinspelning från liknande utbildning år 2017

1.3 Webbsidor, bloggar, sökmotoroptimering, olika portaler som marknadsföringskanal
Kunskapsnivå: nybörjare
I utbildningen lär du dig grunderna om webbsidor och bloggar och att utveckla de kanaler du använder. 
Se videoinspelning från utbildningen

11.4 Webbshop
Kunskapsnivå: nybörjare
I utbildningen lär du dig grunderna om online-handel. Du lär dig vad det lönar sig att beakta när man grundar en webbshop och med vad det lönar sig att börja.

6.6 Sociala medier vid marknadsföring
Kunskapsnivå: avancerad
I utbildningen lär du dig utnyttja sociala medier i ditt företags marknadsföring. Du lär dig när det lönar sig att använda betald reklam och hur man utför betald reklam.

19.6 Produktion av innehåll till sociala medier
Kunskapsnivå: avancerad
I utbildningen lär du dig hurdant innehåll som fungerar i sociala medier och hurdant innehåll det lönar sig att göra i olika kanaler för att uppnå försäljning.

8.8 Sökmotoroptimering (SEO)
Kunskapsnivå: längre avancerad
I utbildningen lär du dig göra sökmotoroptimering. Efter utbildningen känner du till vilka faktorer som påverkar sökmotorsynlighet och vilka saker det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid på webbsidor. 
Plats: Kannelopisto, Lojo
Utbildare: Minna Rantala, Piuha Oy

17.10 Instagram
Kunskapsnivå: länge avancerad
I utbildningen lär du dig att utnyttja Instagram i ditt företags marknadsföring. Du lär dig hurdant innehåll som leder till reaktioner och hur du får följare i dina kanaler.
Plats: Sannäs gård, Borgå
Utbildare: Suvi Anttila och Inkeri Hennola, ProAgria Keskusten Liitto

10.12 Strukturerad användning av some – hurdana inlägg publicerar jag, när och varför?
Kunskapsnivå: längre avancerad
I utbildningen lär du dig planera produktionen av innehåll till ditt företags Facebook- och Instagram-konton.
Plats & datum: Prestbacka, Askola
Utbildare: Inkeri Hennola, ProAgria Keskusten Liitto


Smågrupper och personlig handledning

Pris: 100 euro (+ moms 24 %) inkluderar 4 gruppträffar + möjlighet till 8 timmar personlig handledning (Personal Trainer)

Gruppträffarnas teman överenskommer vi separat med deltagarna (teman skräddarsys enligt behoven) och hjälp fås av projektets Personal Trainers. Målsättningen är att i praktiken ta i bruk det man lärt sig, vi uppdaterar olika some-kanaler, grundar konton tillsammans, tar i bruk nya kanaler, jämför synligheten av deltagarnas inlägg. Arbetet framskrider i takt med gruppens behov.

Läs mera om smågrupperna och deras teman här

Presentation över projektets Personal Trainers.


Tidigare utbildningar

Under år 2017 ordnade vi fem utbildningsdagar för nybörjare och två för längre avancerade.
Läs mera om tidigare utbildningar och se på videoinspelningar från nybörjarutbildningarna.


MERA INFO OM PROJEKTET

För mera info, kontakta Staffan Björkell, tfn 040 773 3979, staffan.bjorkell(a)slf.fi eller Eva Björkas,tfn 043 824 8701, eva.bjorkas(at)slf.fi

Mera info (på finska) finns också här.

Projektet finansieras av Nylands NTM-central från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.
Projektet förverkligas i samarbete med:

digiodlare-logon