Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Webbshop.

Beställ publikationer

Växtskydd för åkergrödor 2023

37.00 

Boken presenterar de växtskyddsmedel som finns på marknaden år 2023 för bekämpning av ogräs, växtsjukdomar och skadegörare i åkergrödor, frilandsgrönsaker och jordgubbe. Boken behandlar också växtskyddsmetoder och -preparat som kan användas i ekologisk odling.

Kategori:

Beskrivning

Växtskydd för åkergrödor 2023

Boken presenterar de växtskyddsmedel som finns på marknaden år 2023 för bekämpning av ogräs, växtsjukdomar och skadegörare i åkergrödor, frilandsgrönsaker och jordgubbe.

Dessutom anges bruksrekommendationer och genomsnittliga kostnader per hektar för de olika växtskyddsmedlen. Ytterligare ingår anvisningar bl.a. om hur man beaktar pollinerare vid användning av växtskyddsmedel, de rätta tidpunkterna för bekämpning av ogräs, växtsjukdomar och skadegörare enligt odlingsväxtens utvecklingsstadium, samt om tröskelvärden för bekämpning av sjukdomar och skadegörare och sorternas sjukdomsresistens.

Boken är till hjälp med att rikta växtskyddsmedlen rätt och endast enligt behov samt minska helhetsanvändningen av växtskyddsmedel i odlingen. I boken presenteras också växtskyddsmedel som kan användas i ekologisk produktion. 

I slutet av boken finns en löstagbart tabell över tankblandningar för besprutning av spannmål.

Utgiven: 03/2023

Storlek: B5, 80 sidor

Pris: 37 euro (inkl. moms 10 %)

Boken finns också på finska: proagriaverkkokauppa.fi

Back to Top