Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Webbshop.

Beställ publikationer

Växtskydd för åkergrödor 2022

33.00 

Boken presenterar de växtskyddsmedel som finns på marknaden år 2022 för bekämpning av ogräs, växtsjukdomar och skadegörare i åkergrödor, frilandsgrönsaker och jordgubbe. Boken behandlar också växtskyddsmetoder och -preparat som kan användas i ekologisk odling.

NYTT FÖR I ÅR:

  • ogräsbekämpningsmedel som är lämpliga för fånggrödor
Kategori:

Beskrivning

Växtskydd för åkergrödor 2022

Boken presenterar de växtskyddsmedel som finns på marknaden år 2022 för bekämpning av ogräs, växtsjukdomar och skadegörare i åkergrödor, frilandsgrönsaker och jordgubbe.

Dessutom anges bruksrekommendationer och genomsnittliga kostnader per hektar för de olika växtskyddsmedlen. Ytterligare ingår anvisningar bl.a. om de rätta bekämpningstidpunkterna enligt odlingsväxtens utvecklingsstadium, tröskelvärden för bekämpning av sjukdomar och skadegörare och spannmålssorternas sjukdomsresistens.

Förebyggande av resistens mot växtskyddsmedel samt växtskyddsmetoder och -preparat som kan användas i ekologisk produktion behandlas också i boken. Boken behandlar också hur man ska beakta pollinerare i växtskyddet och hur man kan förbättra deras levnadsvillkor.

NYTT INNEHÅLL i boken beskriver ogräsbekämpningsmedel som är lämpliga för fånggrödor.

I slutet av boken finns det ett löstagbart kartongblad med en separat tabell över tankblandningar för besprutning av spannmål.

Utgiven: 04/2022

Storlek: B5, 76 sidor

Pris: 33 euro (inkl. moms 10 %)

Boken finns också på finska: proagriaverkkokauppa.fi

Back to Top