Tfn (09) 135 1035, info@slf.fi

Webbshop.

Beställ publikationer

Växtskydd för åkergrödor 2018

32.00 €

Boken presenterar de växtskyddsmedel som finns på marknaden år 2018 för bekämpning av ogräs, växtsjukdomar samt skadegörare i åkergrödor, frilandsgrönsaker och jordgubbe.

Nytt för i år: växtskyddsmetoder och -preparat som kan användas i ekologisk odling.

Produktbeskrivning

Växtskydd för åkergrödor 2018

Nytt för i år: växtskyddsmetoder och -preparat som kan användas i ekologisk odling.

Boken presenterar de växtskyddsmedel som finns på marknaden år 2018 för bekämpning av ogräs, växtsjukdomar samt skadegörare i åkergrödor, frilandsgrönsaker och jordgubbe.

Dessutom anges bruksrekommendationer och genomsnittliga kostnader per hektar för de olika växtskyddsmedlen. Ytterligare ingår anvisningar bl.a. om de rätta bekämpningstidpunkterna enligt odlingsväxtens utvecklingsstadium, tröskelvärden för bekämpning av sjukdomar och skadegörare och spannmålssorternas sjukdomsresistens.

Förebyggande av resistens mot växtskyddsmedel behandlas också i boken.

I slutet av boken finns det ett löstagbart kartongblad med en separat tabell över tankblandningar för besprutning av spannmål.

Utgiven: 03/2018

Storlek: B5, 72 sidor

Pris: 32 euro (inkl. moms 10 %).

Back to Top