Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Webbshop.

Beställ publikationer

Växtskydd för åkergrödor 2020

32.00 €

Boken presenterar de växtskyddsmedel som finns på marknaden år 2020 för bekämpning av ogräs, växtsjukdomar och skadegörare i åkergrödor, frilandsgrönsaker och jordgubbe.

Boken behandlar också växtskyddsmetoder och -preparat som kan användas i ekologisk odling.

Produktbeskrivning

Växtskydd för åkergrödor 2020

Boken presenterar de växtskyddsmedel som finns på marknaden år 2020 för bekämpning av ogräs, växtsjukdomar och skadegörare i åkergrödor, frilandsgrönsaker och jordgubbe.

Dessutom anges bruksrekommendationer och genomsnittliga kostnader per hektar för de olika växtskyddsmedlen. Ytterligare ingår anvisningar bl.a. om de rätta bekämpningstidpunkterna enligt odlingsväxtens utvecklingsstadium, tröskelvärden för bekämpning av sjukdomar och skadegörare och spannmålssorternas sjukdomsresistens.

Förebyggande av resistens mot växtskyddsmedel samt växtskyddsmetoder och -preparat som kan användas i ekologisk produktion behandlas också i boken.

I slutet av boken finns det ett löstagbart kartongblad med en separat tabell över tankblandningar för besprutning av spannmål.

Utgiven: 03/2020

Storlek: B5, 72 sidor

Pris: 32 euro (inkl. moms 10 %).

Back to Top