Tfn 09 135 1035, info@slf.fi

Webbshop.

Beställ publikationer

Vallfoder – odling och användning

25.00 

Boken beskriver de faktorer som påverkar vallens tillväxt och utveckling och presenterar ny information om betydelsen av vallväxternas olika typer av skott för foderkvaliteten. Boken berättar om odlingstekniska metoder som påverkar vallskördens mängd och kvalitet såsom anläggningsmetoder, gödsling, kompletteringssådd och växtskydd.

3 i lager

Kategori:

Beskrivning

Vallfoder – odling och användning

Redaktion: Sari Peltonen, Tapani Puurunen, Taina Harmoinen

Foderkostnaderna är en betydande kostnadspost på husdjursgårdarna. Lönsamheten kan förbättras genom att man effektiverar odlingen av vallfoder och minskar köpfoder- och maskinkostnaderna.

Boken innehåller information om vallfodrens egenskaper och kvalitetskrav vid utfodring av olika djurgrupper, speciellt mjölkkor.

I boken beskrivs de faktorer som påverkar vallens tillväxt och utveckling och presenterar ny information om betydelsen av vallväxternas olika typer av skott för foderkvaliteten. Boken berättar om odlingstekniska metoder som påverkar vallskördens mängd och kvalitet såsom anläggningsmetoder, gödsling, kompletteringssådd och växtskydd. Av näringsämnena har speciellt betydelsen av markens reservkalium betonats för att garantera optimal kaliumhalt i vallfodret. Dessutom ingår också olika vallväxters egenskaper och alternativ av fröblandningar och ger information om nya metoder såsom tillägg av baljväxter i ensilage av grönfodersäd och helsäd. Boken innehåller grundliga anvisningar om skörd och konservering av ensilage vilket garanterar rent foder av hög kvalitet ända fram till foderbordet.

I boken presenteras dessutom intressanta exempel på odling av vallfoder på gårdar.

Storlek B5, 98 sidor, första upplagan 07/2010, nytryckt upplaga 08/2016

Pris: 25 euro (inkl. moms 10 %)

Boken finns också på finska: proagriaverkkokauppa.fi

Back to Top