Bli en digiodlare -projektet ordnar studieresa till Västra Nyland

Vi bekantar oss med den elektroniska kommunikationen och marknadsföringen på olika landsbygdsföretag.

Under resan besöker vi större och mindre företag samt bekantar oss med deras sätt att sköta kommunikation till konsumenter och intressentgrupper. Kom med och nätverka och ta del av idéer på hur du kunde utveckla din egen verksamhet!

Tidpunkt 3-4.12.2019 (närmare tidtabell informeras senare till de som anmält sig)

Program

Tisdag 3.12.2019

  • Avfärd på morgonen från huvudstadsregionen med gemensam transport (avfärdsstället preciseras)
  • Företagsbesök: Bovik ekogård, Ekenäs
  • Lunch på Slottsknektens stuga, Raseborg (på egen bekostnad)
  • Företagsbesök: Fiskars bryggeri och Ägräs distillery
  • Inkvartering och kvällssamvaro, Viking Motel, Hangö

 Onsdag 4.12.2019

  • Morgonmål och avfärd
  • Företagsbesök: Havsgårdar, ekoodlings- och husdjursgård, Hangö
  • Företagsbesök: Jalofoods, pionjär inom naturligt, inhemskt växtprotein
  • Lunch (på egen bekostnad) och gemensam diskussion om utfärden
  • Hemresa

Pris: 80 euro (+ moms 24%) / person
Priset omfattar transport, inkvartering med morgonmål samt besök till olika företag

Anmälningar senast den 24.11.2019

Mera information och anmälningar

Staffan Björkell, 040 773 3979, staffan.bjorkell@slf.fi
Oskari Virtanen, 040 742 7763, oskari.virtanen@mediafarmi.fi