Historik

HistorikHistorik – Svenska lantbrukssällskapens förbund 1910-2010

Lars Zilliacus – Henry Gustavsson – Mikael Jern

Till Svenska lantbrukssällskapens förbunds 50-årsjubileum våren 1960 utgavs en historik som hade författats av agr.lic. Lars Zilliacus. I den har förbundets uppkomst och utveckling under de fem första decennierna redogjorts i detalj. Skriftens titel var Svenska lantbrukssällskapens i Finland förbund genom 50 år 1910 – 1960.

Inför 75-årsjubileet hösten 1985 konstaterade man att det inte fanns skäl att beskriva händelserna från förbundets första halvsekel på nytt. Förbundet gav då i uppdrag åt agronom Henry Gustavsson att skriva en historik som enbart behandlade perioden 1960 – 1985.

Eftersom 50-årsskriften endast hade tryckts i en begränsad upplaga som inte längre var tillgänglig beslöts dessutom att de båda delarna skulle publiceras i en jubileumspublikation med titeln Svenska lantbrukssällskapens förbund 1910 – 1985. I den ingick alltså 50-årshistoriken i oförändrad form samt den nya delen omspännande de följande 25 åren.

Inför 100-årsjubileet våren 2010 beslöt förbundets styrelse att göra en kompletterande del omfattande perioden 1985 – 2010. Agronom Mikael Jern som själv varit anställd på förbundet 1994 – 2002 har beskrivit verksamheten de senaste 25 åren.

Historikerna från alla tre ovan nämnda tidsperioder har tryckts upp i denna publikation. De två första delarna är i ursprunglig form. På så sätt får man en heltäckande sammanfattning av framför allt Svenska lantbrukssällskapens förbunds verksamhet men också delvis av lantbruksrådgivningens utveckling under den gångna 100-årsperioden.

Utgivningen av historiken har stötts av Svenska kulturfonden.

Storlek: B5, 181 sidor, utgiven 05/2010
Gratis, enskilda exemplar distribueras portofritt