Nya inlägg i ProAgrias trädgårdsblogg!

Nu finns två nya inlägg på ProAgrias trädgårdsblogg.

Läs om IHME-FRAMME-projektet och deras virtuella cafe där aktuella ämnen inom projektet tas upp.

 

Läs om IPMWORKS projektets tredagar långa cross-visitbesök, där deltagarna bekantade sig bland annat med aktuella växtskyddsangelägenheter.

 

 

Till ProAgrias trädgårdsblogg>>