Utnyttja Råd 2020-rådgivningen – omfattar nu också ekonomirådgivningstjänster

Rådgivningstjänsterna i systemet för jordbruksrådgivning är avsedda för alla jordbrukare. Du kan få rådgivning på din gård för 7 000 euro under hela programperioden (2015-2020). Fr.o.m. i höst ingår också ekonomirådgivningstjänster i Råd 2020-systemet. Läs mera här OBS! Åland har en egen motsvarande rådgivningsmodell med egna villkor.