Tfn (09) 135 1035, info@slf.fi

Trädgårdsproduktion.

Rådgivning för friland & under glas

Project Description

Företagsledning och utveckling

Utveckling av verksamheten / Affärsplan och övriga kalkyler/ Marknadsföringsplanering / Ekoproduktion – RÅD2020

Funderar du på att utveckla din verksamhet, en produkt eller en tjänst, men vet inte riktigt hur du skulle fortsätta med arbetet? Eller känner du på dig att du vill utvärdera din verksamhet tillsammans med en expert eller kanske effektivera och finslipa vissa delområden av din verksamhet?

Då kan du vända dig till Susann Rännäri, ProAgria SLF:s utvecklingschef för Trädgård!

Vi erbjuder skräddarsydda utvecklingstjänster till trädgårdsproducenter i företagsledning och -utveckling. De handlar om från att utvärdera lönsamheten på hela verksamheten till enskilda produkter, att forma om hela affärssystem samt att skapa nya affärsmodeller, produkter och tjänster.

De kan vara till exempel likviditets-, lönsamhets- och investeringskalkyler, olika planer, som affärs- och marknadsföringsplaner.

Tjänsterna kan vara kortvariga utvärderingsdiskussioner var man får insikter och rekommendationer av en utomstående för att komma vidare i utvecklandet av verksamheten, lönsamhets- och finansieringskalkyler eller större helheter som t.ex. administration och ledning av långvariga innovationsprocesser. Ärendet kan gälla odling, produktförädling, trädgårdsproduktionens bisyssla, lönsamhet, försäljning eller marknadsföring.

Funderar du på att övergå till ekologisk produktion eller producerar du redan ekologiskt? Då har du möjligheten att använda dig av Råd 2020 -systemet för anskaffning av rådgivning.

Läs mera om de olika möjligheterna!

Föreläsningar och utveckling av rådgivningen

Dessutom erbjuds föreläsningar åt skolor och övriga samarbetspartners. Som centralorganisation deltar vi även med att utveckla trädgårdsrådgivningen och stöder de lokala trädgårdsrådgivarnas i deras arbete.

Trädgårdsbloggen

Genom att klicka på blogg-bilden upptill kan du läsa inläggen i vår nya trädgårdsblogg.

Ta kontakt med SLF:s utvecklingschef för trädgård för närmare diskussion,
Susann Rännäri, tfn 043 824 8705 eller e-post: susann.rannari@slf.fi

Andra tjänster

Back to Top