OBS! Utbildning uppskjuten! Lär dig mera om multikanalsmarknadsföring

P.g.a. litet antal deltagare skjuts utbildningen upp till ett senare datum under hösten 2018.

Utbildningen arrangeras inom Bli en #digiodlare – Maatilat digiaikaan -projektet.

Tidpunkt och plats: meddelas senare

Utbildare: Suvi Anttila och Inkeri Hennola från ProAgria Keskusten Liitto

Pris: 50 euro (+ moms 24 %) Lunch på egen bekostnad

Du kan också delta på distans varvid vi skickar en deltagarlänk till din e-postadress. För att delta på distans behöver du dator, internetförbindelse samt hörlurar med mikrofon. Deltagare får en inspelning av utbildningen efter tillfället. 

Följ också med aktuell info om våra kommande utbildningar här, www.slf.fi och på vår Facebook-sida.