Respons  |  Suomeksi  |  In English       

 Organisation | Kontakt | Tjänster | Publikationer | Övrigt material | Länkar | Bokföringssällskapet | Energi


     
      Aktuellt


      FÄRSK FRÅN
      TRYCKERIET:

      Växtskydd för
      åkergrödor 2016


      Stipendier från Nils
      Westermarcks
      minnesfond

 
      Trädgårdsråd-
      givning 2016 

     
      Förmån för
      SLC-medlemmar
    

      Energirådgivaren
      prisbelönad av
      SYKE


      Reglemente 2015
      för mjölk-
      produktions-
      uppföljningen

 

Svensk landsbygdsrådgivning i Finland

Lantbruks- och hushållningssällskapen i Finland
erbjuder lantbrukare och landsbygdsföretagare
rådgivnings- och planeringshjälp. Här hittar du
information om vart du kan vända dig när du behöver råd och vilka serviceformer vi kan erbjuda. 
 
Energirådgivning

Om du är intresserad av energifrågor i Svenskfinland kan du kontakta Fredrik Ek. 
 
Greppa marknaden -projektet

En studiecirkel för nyländska jordbrukare för 
en lönsammare växtodling. Läs mera här


Rådgivningsorganisationen:

                   
   
 
 

Copyright © 2016 SLF