Tfn (09) 135 1035, info@slf.fi

Aktuellt – Nyheter

18Maj

Bli en #digiodlare -projektets första utbildningsdag måndag 5.6.2017 i Tusby

0 Comments
Projektets målsättning är att öka kunnandet i anknytning till marknadsföring och kommunikation, speciellt inom delområdena för some-verktyg (sociala medier), digital... Läs mer →
12Maj

Plan B projektet förde samman en grupp med producenter i Nyland med sikte på att utveckla en ny affärsmodell för försäljning av närmat

0 Comments
PLAN B / Matens nya rutt – en ny värdekedja för närmat- projektets avsikt var att utreda om de finns... Läs mer →
20Apr

Tre stipendier ur Nils Westermarcks minnesfond delas ut

0 Comments
Stipendierna delas ut på basis av ansökan åt svenskspråkiga lantbruksstuderanden på yrkeshögskole- eller universitetsnivå. Stipendierna beviljas åt studerande som i... Läs mer →
21Mar

LPA:s projekt ”Ta hand om bonden” startade i årsskiftet

0 Comments
Lantbruksföretagets viktigaste resurs är lantbruksföretagaren själv. Ibland kan ändå de psykiska eller ekonomiska resurserna ställas på prov och då behöver man... Läs mer →
16Mar

Är du intresserad av social media och dess möjligheter?

0 Comments
Kom med på våra unika workshoppar och bekanta dig med möjligheterna inom marknadsföring och kommunikation, someverktyg, digital marknadsföring samt försäljning... Läs mer →
06Mar

Boken Växtskydd för åkergrödor 2017 har utkommit

0 Comments
Boken presenterar växtskyddsmedlen som finns på marknaden år 2017 för bekämpning av ogräs, växtsjukdomar samt skadegörare i åkergrödor, frilandsgrönsaker och... Läs mer →

Alla nyheter

Back to Top