Tfn (09) 135 1035, info@slf.fi

Aktuellt – Nyheter

10Jun

Trädgård

0 Comments
Det första jag kommer att tänka på av ordet ”Trädgård” är solens värme, blommornas doft och prakt, något smått och... Läs mer →
28Apr

Växtskydd för åkergrödor 2016 har utkommit

0 Comments
Boken presenterar växtskyddsmedlen som finns på marknaden år 2016 för bekämpning av ogräs, växtsjukdomar samt skadegörare i åkergrödor, frilandsgrönsaker och... Läs mer →
28Apr

Lantbrukskalender 2016

0 Comments
Årets tema är hantering av miljöfarliga ämnen på gården. I avsnittet behandlas hur man på rätt sätt ska lagra och... Läs mer →
08Jan

Förmån för SLC-medlemmar

0 Comments
SLF och Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC) har ingått ett samarbete var valda SLF-publikationer erbjuds årligen till specialpris. Under 2016 beviljas... Läs mer →
22Maj

Boken Ny teknologi i lantbruket har utkommit

0 Comments
Med hjälp av boken kan du bl.a.: •  gestalta gårdshelheten och processer från en teknologisynvinkel •  bedöma nyttan och lämpligheten... Läs mer →
08Jan

Uppdaterad kontobok finns nu i lager

0 Comments
Nu har vi fått från tryckeriet en färsk upplaga av den välbekanta kontoboken. Utseendemässigt är kontoboken likadan som tidigare men... Läs mer →

Alla nyheter

Back to Top